Mediator Sądowy

Korzyści z mediacji

Mediacja jest alternatywą wobec tradycyjnego występowania do sądu i angażowania prawników przez skłócone strony. 

Mediacja jest procesem poufnym i przebiega w warunkach prywatności koncentrując się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron. 
 
Jest sposobem na poprawienie załamanych relacji międzyludzkich w miejscu pracy. 
 
Przekształca problem konfliktu w szansę dla twórczych różnic, które pozwalają na przejście od wspólnych interesów do wspólnych korzyści. 
 
Mediacja ma korzystny wpływ nawet na najtrudniejsze do rozwiązania długotrwałe i silnie nacechowane emocjami spory. 
 
Wszystkie ustalenia zapadające w procesie mediacji mają w ugodzie akcent wagi efektu końcowego porozumienia, z zachowaniem pełnej akceptacji obydwu stron.
 
Mediacja zapewnia najpełniejsze zaangażowanie uczestników w kontrolę, odpowiedzialność i określenie pozytywnego wyniku tego procesu.
 
Mediacje są pomocne i przynoszą satysfakcję wielu ludziom, którzy znajdują się w konflikcie.