Mediator Sądowy
Oferta
 
Prowadzę mediacje w sprawach: 
 
A. Rodzinnych
 • majątkowych,
 • rozwodowych,
 • alimentacyjnych,
 • opieki nad dziećmi, 
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • brak porozumienia między członkami rodziny,
 • inne.
B. Konflikty sąsiedzkie:
 • uregulowania stosunków między sąsiadami, 
 • spory nie mające wartości materialnej (np. znieważenie), 
 • inne.
C. Konflikty w spółdzielni mieszkaniowej:
 • między członkami spółdzielni,
 • między mieszkańcami a zarządem spółdzielni,
 • inne.
D. Konflikty w miejscu pracy:
 • dotyczące strajku pracowników
 • dotyczące zwolnień grupowych, 
 • obniżenia, podwyżek pensji,
 • konfliktów interpersonalnych między pracownikami, 
 • spory między pracodawcą a pracownikiem,
 • inne.
E. W sprawach gospodarczych:
 • spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
 • rozmowy z bankami, urzędami, 
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, 
 • ustalenia obowiązków w ramach umowy, 
 • inne.